Tuesday, December 8, 2009

τα υληκα ορια της γνωσης,

Όπως ξέρουμε, υπάρχουν τέσσερεις νόμους, κατά την επιστήμη, οι οποίοι κυβερνούν το Σύμπαν. Έχουμε φθάσει σε αυτή την άποψη μετά από διαδοχική συσσώρευσης της γνώσης, με την πάροδο των αιώνων, μέσα από πολλά πειράματα, και ακόμη από απλές υποθέσεις.
Κατά καιρούς, οι επιστημονικές δομές γκρεμίστηκαν και επανακτίστηκαν με καινούριους κανόνες. Η επιστήμη άλλαξε, όμως η φύση έμεινε ίδια, μια αναμφισβήτητη και κατά βάθος ύπαρξη. Άλλαξε ο τρόπος σκέψεως μας, όμως το αντικείμενο είναι και θα είναι ίδιο.
Ένα είδος ηλεκτροχημική δραστηριότητας πάνω σε ένα χαμηλό συνειδητό υπόβαθρο είναι αυτό που κάνει τα φυτά να μετατρέπουν τα στοιχεία του υπεδάφους σε οργανικά θρεπτικά στοιχεία, και ταυτόχρονα να πυροδοτήσουν την αλυσιδωτή δραστηριότητα του ζωικού βασιλείου. Αυτό το συνειδητό υπόβαθρο, στα ζώα ονομάζεται ένστικτο και κυβερνάει όλες τις δραστηριότητες των ζωών, την τροφή, την αναπαραγωγή και την προσαρμογή σε καινούρια περιβαλλοντικά δεδομένα. Ο άνθρωπος είναι στην κορυφή της εξέλιξης γιατί έχει αποκτήσει νοημοσύνη, χωρίς όμως να ξεφύγει από το ένστικτο, το οποίο διαχειρίζει τα βασικά παράγοντα της ζωής. Ο νους επηρεάζει μερικές φορές την σωστή λειτουργία του ενστίκτου, και εμφανίζονται ανωμαλίες οι οποίες οδηγούν το άτομο στην αυτοκαταστροφή, η άλλες φορές συνεργάζεται με το ένστικτο και εμφανίζονται επιτεύγματα όπως είναι η αυτογνωσία. Σε αυτό το στάδιο, η επιστήμη φθάνει σε ένα υλικό όριο, και για να περαστεί αυτό το όριο, η γνώση, από γενικευμένη πρέπει να γίνει προσωπική, σαν κάτι που δεν μπορεί πια να μεταδώσουμε σε άλλο άτομο με τους κλασικούς τρόπους πχ γραφή, προφορικά, κλπ. Όπως ξέρουμε, οι Αγίες Γραφές ( Βίβλος, Κοράνι, Ριγ Βεδα, Τοραχ, κλπ) αναφέρονται ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ στην Αλήθεια και όχι κυριολεκτικά, διότι είναι αδύνατον να περιγράψουμε ένα αίσθημα, έτσι ώστε ο ακροατής να το κατανοήσει πλήρως, μπορεί μόνο να συγκρίνει αυτό με κάτι που κάποτε έχει βιώσει. Λίγοι άνθρωποι έχουν περάσει έξω από τον υλικό Σύμπαν, και αδυνατούν να περιγράψουν τις πρωταρχικές Αλήθειες.
Αυτοί οι άνθρωποι έχουν στρέψει την προσοχή στον εσωτερικό κόσμο, και ανακάλυψαν την εύθραυστη εικόνα του γνωστού μας Σύμπαν, κατάκτησαν τα υψώματα της γνώσης, και έχουν φθάσει στην Αδιαμφισβήτητη εικόνα της Υπερσυνείδησης, αυτό που δεν περιγράφεται με τα λόγια ενώ μπορούμε να το ζήσουμε, αυτό που ονομάζεται Θεός.
Αυτοί οι άνθρωποι, έχουν καταστρέψει όλες τις εγκεφαλικές λειτουργίες και πέρασαν στο ανώτερο στάδιο της ζωής, εκείνο της υπέρσυνείδησης. Εκεί η λογική παρακάμπτεται και χωρίς διαδικασία φθάνουν στο αποτέλεσμα. Έχουν ως εργαλείο αυτό που ονομάζουμε Διαίσθηση. Δεν ξέρω γιατί και πως, αλλά φθάνω στο αλάνθαστο αποτέλεσμα, και δεν υπάρχουν ανωμαλίες, το αποτέλεσμα θα είναι πάντα ίδιο. Μας έχει συμβεί πολλές φορές να αισθανόμαστε πράγματα που θα συνέβησαν στο κοντινό μέλλον, χωρίς να υπάρχει η ελάχιστη λογική ένδειξη για αυτό. Έχουμε αποφύγει επικίνδυνες καταστάσεις με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς να σκεφτόμαστε, ακαριαία. Επιστήμονες έψαχναν επίπονα, να βρουν απαντήσεις στα φλεγόμενα προβλήματα τους, ενώ τις έβρισκαν με ένα εύκολο και απλό τρόπο, σαν οράματα, όπως έχει συμβεί στον Mendeleev, ο οποίος είδε τον πίνακα στον ύπνο του.

Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, γιατί θέτουμε όρια στον εαυτό μας. Στο να κατανοήσεις το Σύμπαν από το μαθηματικό, φυσικό και χημικό πρίσμα, είναι φυσικά ανώτερο από τον τρόπο των αισθήσεων. Όμως δεν αρκεί αυτό και μόνο για την γνώση. Δεν πρέπει να βασιστούμε αποκλειστικά στα μαθηματικά. Πως θα ήταν σήμερα η γνώση μας, εάν ο άνθρωπος θα είχε 6 δάχτυλα και θα είχαμε εξαδικό η δωδεκαδικό σύστημα η κάποιο άλλο, πως θα ήταν εάν χρησιμοποιούσαμε το λατινικό δεκαδικό σύστημα ( ακόμη και απλές πράξεις θα ήταν ανέφικτες), πως θα ήταν χωρίς την ινδοαραβικη φιλοσοφία του αριθμού 0, το οποίο έφερε την επανάσταση στις ευρωπαϊκές ελληνικές σχολές, όπως εκείνη του Πυθαγόρα. Εάν είχαμε άλλο σύστημα, πιθανών και ο αριθμός Π θα ήταν ολόκληρο, φυσικό αριθμό, και όχι 3,14. Πιθανόν οι τύπους να έφερναν αποτελέσματα χωρίς ανωμαλίες.
Ξέρουμε ότι F=Gm1m2/r τετράγωνο, αλλά αισθανόμαστε την βαρύτητα.
Οι τέσσερεις δυνάμεις κυβερνούν τον άψυχο Σύμπαν. Ένα μόριο οξυγόνου όταν συναντάει δυο μόρια υδρογόνου, πάντα σχηματίζονται δυο μόρια νερού.
Τι γίνεται στην ζωή όμως; Έναν άνδρα όταν συναντάει μια γυναίκα δεν θα έχει πάντα την ιδία αντίδραση: μπορεί να κάνει οικογένεια, αλλά μπορεί να κάνει φιλική η επαγγελματική σχέση, μπορεί να την συμπαθεί, να την αντιπαθεί είτε να αδιαφορεί, και όλα αυτά χωρίς επιστημονική αιτία. Δυο ανθρώπους που έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά η κατεπανάληψη θα έχουν διαφορετικές αντιδράσεις. Όλα τα ζωντανά πλάσματα οργανώνονται με κάποιο χαρακτηριστικό τρόπο. Ο άνθρωπος οργανώνεται σε οικογένεια, σε μικροκοινότητα, σε σωματεία, σε κοινωνία, σε έθνος, σε ράτσες κλπ.
Κάθε ενότητα συμπεριφέρεται σαν ένα σύνολο, σαν ένα άτομο, με ένα ενιαίο χαρακτηριστικό, και ενιαία προσωπικότητα. Η κόλλα που κρατάει ενωμένες αυτές τις ενότητες, είναι η πέμπτη δύναμη ( αν όχι και πρώτη) που κυβερνάει το Σύμπαν. Οι θρησκείες ταυτίζουν τον Θεώ με την Αγάπη. Ο Θεός είναι η πρωταρχική αιτία της ύπαρξης, η Αγάπη είναι αυτή η εκδήλωση του φαινομενικού κόσμου. Η βαρύτητα κρατάει ενωμένο ένα ηλιακό σύστημα η έναν γαλαξία, ο ήλεκτρομαγνητισμός κρατάει ενωμένα τα μόρια, η ισχυρή έλκυση κρατάει ενωμένοι τους πυρήνες και η αδύναμη τα νετρόνια. Η Αγάπη κρατάει ενωμένη μια οικογένεια, μια φιλική σχέση, μια μικροκοινότητα, έναν λαό και ολόκληρη την ανθρωπότητα και το ζωικό βασίλειο. Η Αγάπη είναι ο νόμoς της απόλυτης ισορροπίας, και είναι για τον άνθρωπο το μοναδικό εργαλείο που τον βοηθά να φθάσει στην τελειότητα, εκεί που η γνώση, η ευτυχία, η αλήθεια και ο Θεός είναι συνώνυμα.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ίσους, ο Βούδας, ο Κρισνα, και όλοι οι άλλοι, απεσταλμένοι από τον Θεώ, προσπάθησαν να μας ανοίξουν την καρδιά και κα δεχτούμε την Αγάπη ως βασικός νόμος της ζωής. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα στον κόσμο είμαστε πολύ κοντά στην καταστροφή, απλά και μόνο, γιατί παραβιάσαμε άγρια τους νόμους της αγάπης.

No comments:

Post a Comment